Vysokorychlostní vrtulník, nadzvukový úderný dron i letadlová superloď. Takto se v Rusku se rodí nová generace vojenské techniky (VIDEO)

Co pro ruské ozbrojené síly znamená poměrně neznámá zkratka „GUV“? Velmi mnoho. Hlavní správa pro výzbroj (Главное управление вооружения) je součástí ruského Ministerstva obrany (MO RF) a svou činností v podstatě vytváří celkový charakter budoucí výzbroje ruské armády. Má na starost také zadávání výzkumných a vývojových prací, testů a zkoušek nových zbraní.

GUV zodpovídá za vypracování a realizaci hlavních směrů vojensko-technické politiky státu, zpracovává návrhy Státního programu vyzbrojování, a to nejen v rámci ministerstva obrany, ale i dalších silových centrálních úřadů – Ministerstva vnitra RF, Federální bezpečnostní služby (FSB) a Federální ochranné služby (FSO).

Reklama

Novinář Alexej Jegorov pro TV Zvězda poodhalil roušku tajemství nad procesem vývoje ruských zbraní budoucnosti a prioritami vývoje nové techniky. Ukázal, jak se i ty nejodvážnější plány a myšlenky stávají realitou.

(Reportáž TV Zvězda všem zájemcům o ruskou vojenskou techniku rozhodně stojí za zhlédnutí i bez znalostí ruštiny, ostatně pro ně přináší Eurasia24.cz tento článek; video níže je doslova nabité zajímavostmi a novinkami, včetně dosud veřejně absolutně neznámých – viz například bílý model bezpilotního letounu na stole v kanceláři Jurjie Borisova v čase 0:41, redakcí Zvězdy záměrně neoznačený grafikou s popiskem – pozn. Geo.)

Strategie inovací

Není žádným tajemstvím, že v posledním období došlo v uskutečňování plánu přezbrojení ruské armády a flotily k významnému pokroku. Do armády přichází – v souladu se sliby a termíny – nová vojenská technika, moderní zbraně, prostředky spojení i výstroj.

Objevují se i nové koncepce: k těm je možno plným právem přiřadit perspektivní ruský víceúčelový stíhací letoun páté generace Su-57 (tovární index T-50) nebo těžkou univerzální vojenskou pásovou platformu Armata.

V dohledné době bude perspektivních nově vyvinutých zbraní a techniky ještě podstatně víc. Budou mezi ně patřit vysokorychlostní vrtulníky, útočné nadzvukové drony nebo nová letadlová loď využívající naprosto nové a originální přístupy k použití prostředků námořního letectva.

Ústřední vědecko-výzkumný ústav Ministerstva obrany RF č. 46 lze plným právem nazývat místem, kde vznikají perspektivy rozvoje zbraňových systémů a zbraní pro armádu a vojenské námořnictvo a kde je vytvářena metodika pro zpracování státních programů vyzbrojování a návrhů na státní obranné zakázky.

Ústav má statut celoarmádní univerzální instituce. Znamená to, že pracuje v zájmu všech druhů ozbrojených sil – pozemních vojsk, vzdušných a kosmických sil i vojenského námořnictva. 

Během posledních let byla s rozhodujícím podílem ústavu vypracována a schválena řada programů a koncepcí vývoje zbraní a vojenské techniky, a to včetně dvou Státních programů vyzbrojování – na léta 2007 až 2015 a na léta 2017 až 2020.

Reklama

Jak uvádí zástupce náčelníka ústavu plk. doc. Oleg Ačasov, kandidát technických věd, státní program nezvažuje pouze vojenské hrozby. Zvažovány jsou i perspektivy rozvoje technologií nových druhů zbraní se zcela novými vlastnostmi.

„Jde o hyperzvukové, laserové, radiofrekvenční a jiné druhy zbraní,“ zdůrazňuje Oleg Borisovič. „Abychom zajistili odvrácení hrozeb a současně i vývoj prostředků umožňujících s nimi bojovat, jsou v našem ústavu soustředěni ti nejlepší odborníci.“

Vědecký potenciál ústavu mluví sám za sebe: působí zde 19 doktorů věd a 103 kandidátů věd. Většina úkolů má komplexní charakter, a jsou proto zabezpečovány s účastí značného množství subdodavatelů – výzkumných a vývojových organizací i průmyslových závodů a společností. Celkově v rámci podřízenosti GUV úspěšně pracuje celá síť výzkumných a vývojových ústavů (VVÚ) včetně ústavů přísně profilovaných.

Například v ústavu pracujícím pro námořnictvo jsou zpracovávány technické podklady pro stavbu lodí a ponorek, v dalším ústavu s „leteckou specifikou“ jde o vývoj leteckých prostředků a ve VVÚ vzdušné a kosmické obrany jsou vyvíjeny zbraně na obranu vzdušného prostoru. Proslavený 3. ÚVVÚ MO RF (Ústřední VVÚ) provádí výzkum v oblasti zbraňových systémů, univerzální i speciální vojenské techniky, a jeho součástí je proto hned několik výzkumných středisek a kanceláří.

Na práci všech těchto a podobných vojenských výzkumných a vývojových ústavů, středisek a zařízení dohlíží GUV MO RF v čele s kandidátem technických věd a zasloužilým vojenským specialistou generálporučíkem Anatolijem Guljajevem.

Čas pro nové přístupy a pohledy

Polovinu pracovní doby tráví Anatolij Guljajev na cestách po podnicích obranného průmyslu.„Hlavním úkolem, který byl poprvé zformulován již ve 30. letech minulého století, je plánovaný, programový rozvoj zbrojních systémů,“ podotýká generál Guljajev. „A to platí i dnes.“

Systém zabezpečení vojsk novými bojovými prostředky je detailně rozplánován. Jejich vývoj mají na starosti vědecko-výzkumné ústavy, koordinaci pak GUV. Náměstek ministra obrany celý tento kolos řídí.

Náměstek ministra obrany Jurij Borisov, pověřený řízením této oblasti, uvádí číselné údaje týkající se plnění státních obranných zakázek za uplynulý rok. Trend je zřejmý: vloni byly zakázky splněny na 98,5 %, v roce 2016 byl tentýž ukazatel plněn na 97 % a rok před tím nedosáhl ani 80 %.

„Více než 125 letadel a vrtulníků, přes 400 kusů obrněných vozidel a tanků, kolem 170 radarů, 170 raketových systémů PVO a více než 20 válečných lodí a pomocných plavidel,“ shrnuje Jurij Borisov počty nových zbraní předaných ozbrojeným silám v loňském roce.

K tomu bylo navíc nejméně 15 tisíc kusů techniky a zbraní opraveno, což je také výrazný vklad.

Řada zbraní a vojenské techniky vyvinutých ruskými resp. sovětskými vědci je oprávněně považována za unikátní, nemající ve světě konkurenci. Například v ÚVVÚ vojenského letectva, kde procházel svého času výcvikem i J. A. Gagarin, byly vyvinuty některé části lunárního programu.

Reklama

V současné době je úsilí jeho odborníků zaměřeno na perspektivní ruský komplex T-50, pro který v ústavu provádějí ergonomické vyhodnocení řídicích systémů. Pomocí centrifugy je za podmínek vysokých hodnot přetížení vyhodnocována ergonomická kvalita pracovního prostoru pilota – vhodnost a dosažitelnost umístění přístrojů a systémů řízení letounu, možnosti i kvalita interakce mezi informačními přístroji a řízením letu i boje.

Současně se v ústavu diskutuje o vývoji bojového vrtulníku, který by propojil vlastnosti nejlepších armádních ruských vrtulníků – Ka-52 a Mi-28. Nový vrtulník bude mít krátká křídla a dosahovat bude rychlosti přes 400 km/h. Rozvíjena je i myšlenka bezpilotních vrtulníků spolupracujících v boji s běžnými pilotovanými stroji jako podpora pozemních vojsk.

A jak uvádí zástupce náčelníka VVÚ vojenského letectva Alexandr Němov, probíhají také práce na vývoji dálkového bezpilotního prostředku, který bude schopen létat v přízemních výškách nadzvukovou rychlostí a ničit stacionární i mobilní cíle v operační i strategické hloubce protivníkovy pozice. Takovou zbraň nemá ještě žádná armáda na světě.

Oblast zvláštní pozornosti

Odborníci a specialisté ve vojenských VVÚ pracují s výhledem do budoucna, přesto ale velmi pozorně studují nedostatky předchozích zbraňových systémů. Ve vzpomínaném VVÚ vojenského letectva jsou soustřeďovány vzorky letecké techniky poškozené během provozu; provádí se jejich expertíza, ta se vyhodnocuje a výsledkem jsou závěry pro další období. V ústavu však sledují i vývoj zbraní a systémů, vojenské a speciální techniky v zahraničí.

V ústavu jsou dokonce vytvářeny elektrodynamické modely zahraničních prototypů, potřebné pro vyhodnocení jejich reálných vlastností. A tak pro ruské vývojáře nejsou žádným tajemstvím ani prostředky a zbraně vyvíjené pod záštitou přísně utajované součásti Ministerstva obrany USA – Agentury pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA – The Defense Advanced Research Projects Agency). 

Například technické parametry jejich hypersonické křídlaté rakety jsou už známy. A v ÚVVÚ vojsk vzdušné a kosmické obrany nyní zkoumají a vyhodnocují vlastnosti americké antirakety GBI; je to důležité zejména z hlediska možnosti včasné detekce této zbraně v případě jejího použití.

Vojenský VVÚ pro stavbu lodí a výzbroj vojenské námořní flotily, dvojnásobný nositel Leninova řádu, Řádu říjnové revoluce, Řádu Rudého praporu a Řádu rudého praporu práce je místem, kde probíhá výzkum a kde se řeší teoretické i praktické otázky projektování, stavby i provozu lodí. Má za úkol provádění vědecko-výzkumných a vývojových prací vycházejících ze státních obranných zakázek, organizaci vědeckého zabezpečení provozu lodí, jejich výzbroje a vojenské techniky.

Náčelník tohoto VVÚ, admirál v záloze Nikolaj Maximov zdůrazňuje, že v průběhu „životního cyklu“ každé lodi je naprosto nezbytné počítat s využitím jejího modernizačního potenciálu.

„Nedávno nám byla schválena koncepce první ruské protipirátské lodi, schopné poprvé v dějinách nést na palubě útočný výsadkový člun s možností jeho spuštění na vodu za chodu mateřského plavidla,“ konstatuje. Rozměry a další charakteristiky lodi byly schváleny právě v tomto ústavu, a to až poté, co loď (nebo přesněji jeho maketu ve skutečné velikosti) vyzkoušeli příslušníci námořní pěchoty.

Co se týká perspektivních velkých bojových prostředků válečného loďstva, pak admirál Maximov hovoří o ponorných raketových křižnících strategického určení vybavených novými balistickými raketami. A také o stavbě nového letadlového nosiče – letadlové lodi.

„Mimochodem, nová letadlová loď bude schopná přijímat letouny dálkového radiolokačního průzkumu, základ palubní letecké skupiny pak může tvořit palubní verze víceúčelového stíhacího letounu T-50,“ uvádí dále.

„A máme ještě jednu novinu pro naši vojenskou námořní flotilu: pod záštitou GUV projektujeme a vyvíjíme nové velké výsadkové plavidlo – svým způsobem naši odpověď na kauzu Mistral.“ Tato původní ruská loď (na rozdíl od francouzského Mistralu – pozn. edit.) bude schopna jednak zajistit výsadek, ale také přijímat na palubu vrtulníky nebo zajišťovat pro výsadek palebnou podporu.

Reklama

Pokud jde o další zvyšování bojových schopností ponorkové flotily, pak nyní například probíhají práce na vývoji perspektivních prostředků navigace a řízení.

„V současné době lze nejpřesnější údaje získat pomocí optických vláknových gyroskopů,“ říká náměstek ministra obrany Jurij Borisov. „Nejde o nic jiného než o postupný vývoj různých druhů technologií. V každé fázi vývoje se přesnost zvyšuje. Pokud se dříve jednalo o zpřesnění o desítky úhlových sekund, dnes jsou to stovky a do budoucna se směrová přesnost ještě zvýší.“

Součinnost v režimu on-line

Spolupráce Ministerstva obrany RF s průmyslem je nastavena do režimu přímé součinnosti. Jak už bylo uvedeno, náčelník GUV  tráví polovinu i víc z každého roku na cestách po celé zemi. Stejně tvrdý režim služebních cest má i náměstek ministra Jurij Borisov.

Tak například navštívit během jednoho dne montážní závod bojových vrtulníků Ka-52, v dobrém slova smyslu „vpadnout“ do letecké společnosti vyrábějící T-50 (Su-57) a poté zkontrolovat v loděnici průběh oprav a modernizace ponorek je pro něho celkem běžným jevem.

Jedním z hlavních úkolů GUV je dosažení stavu důsledné spolupráce celé oblasti obranného průmyslu. Novinkou se v této oblasti stalo organizování Dnů společného přejímání na Ministerstvu obrany RF. V Národním centru řízení obrany se společně scházejí zákazníci (tedy zástupci ministerstva obrany), představitelé obranného průmyslu a armády a diskutují otázky obrany „z očí do očí“.

„Všechny vojenské konflikty z poslední doby ukazují na to, že zvítězí ten, kdo rychleji uvidí, uslyší a kdo rychleji rozhodne,“ zdůrazňuje Jurij Borisov. „Hovořím samozřejmě o vysoce přesných zbraních – a abychom je měli, musíme pokračovat v jejich vývoji a získávat další zkušenosti.“

Ministerstvo obrany navázalo těsné kontakty s domácí vědeckou komunitou. Prezident Ruské akademie věd, doktor fyzikálně-matematických věd profesor Alexandr Sergejev je přesvědčen, že jaká bude úroveň rozvoje vědy a technologií, takové bude i zabezpečení armády novými zbraněmi a technikou.

Dnes se součástí státního programu vyzbrojování staly pojmy a směry, se kterými jsme se v minulosti setkávali pouze ve vědeckofantastické literatuře: hyperzvuk, technologie využívající mikrovlnného záření, lasery a podobně. A podle slov zástupce náčelníka 46.VVÚ MO RF Olega Ačasova již probíhají práce na přípravě dalšího Státního programu – tentokrát až do roku 2030. Vyhodnocuje se ekonomická situace státu, zvažují se možnosti a perspektivy zavádění dalších inovací v oblasti výzbroje a vojenské techniky.

Mezi oblíbená témata ruské opozice dnes patří tzv. „militarizace“ rozpočtu. Mezitím ale předseda vědecko-technické rady výboru Vojensko-průmyslové komise RF, doktor věd, profesor Jurij Michajlov upozorňuje na porovnání vojenských výdajů Ruska s dalšími zeměmi.

„Naše vojenské výdaje jsou přibližně třináctkrát menší než výdaje Spojených států a čtyřikrát menší než výdaje Číny,“ říká Jurij Michajlov. „Rusko je jedinou z deseti nejsilnějších zemí světa, která v roce 2017 snížila vojenský rozpočet o 10 %. Snížila – zatímco všechny ostatní země ho navyšují.“

K tomu je třeba si uvědomit, že obranný průmysl, to nejsou jen zbraně. Vždyť to například byli vojáci, kdo vypustil do Kosmu člověka (Jurij Gagarin byl důstojníkem ruského letectva), nové systémy spojení, komunikací, řízení apod. byly primárně vyvíjeny pro potřeby armády. Dokonce i některé rekordy (ne sice sportovní, ale i mezi ruskými olympioniky je řada armádních sportovců) mají svou vojenskou historii.

Tak například loni na polygonu bojové přípravy Tichooceánské flotily v Japonském moři uskutečnili vojenští potápěči rekordní ponor na dno moře v hloubce 317 metrů a překonali tak dosavadní rekord 196 metrů, dosažený před téměř dvaceti lety. Rekord přitom nepřekonali kvůli slávě, ale v rámci výcviku zaměřeného na záchranu námořníků z ponorek v potížích.

Dmitrij Sergejev

Zdroj: rusvesna.su

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Ilustrační foto: MO RF

Reklama

loading...

Ohodnotit článek
(12 hlasujících)
Reklama

Přečtěte si

Dnes je úterý 15. října 2019 a svátek má Tereza.
 
Reklama

 

 

Reklama

Partneři

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru
Reklama