Sarmat, Kinžal, Avangard… Pěkně popořádku, podrobně a přímo od náměstka ministra obrany (VIDEO)

Vladimir Putin ve svém projevu před Federálním shromážděním oznámil, že Rusko disponuje zcela novými vysoce přesnými systémy strategických zbraní. Téma ruských zbraňových novinek se dostalo do středu pozornosti celého světa. Státní orgány i veřejnost jednotlivých zemí zvažují nové vojenské schopnosti a možnosti Ruska jakož i jeho návrhy na mírovou koexistenci všech států a národů světa.

Nyní informace o některých charakteristikách nových ruských zbraňových systémů prozradil náměstek ministra obrany RF Jurij Borisov. Rozhovor s ním přinesl portál Redstar.ru.

Juriji Ivanoviči, jaké poselství obsahovalo podle vás vyjádření vrchního velitele naší země, když hovořil o nových druzích ruských zbraní?

Od prezidentova vystoupení již uplynul téměř týden a je tak možno hodnotit, jak na vystoupení zareagovalo světové společenství. Zdá se, že v zahraničí ještě plně nepochopili, proč Vladimir Putin seznámil světovou veřejnost s nejnovějšími zbraněmi vyvinutými Ruskem. Jak víte, komentáře k jeho vystoupení jsou různé, často zjednodušující a povrchní, včetně názorů, že jde o fantazie, že takové zbraně existovat nemohou, nebo naopak jdou až do krajnosti opačným směrem – že se Putinovým vystoupením otevřela další etapa závodů ve zbrojení. Všechno je ale jinak.

V zahraničí ještě nepochopili to hlavní. Hlavním obsahem Putinova vystoupení bylo upozornění na to, že mír dnes zůstává zachován jen díky rovnováze strategických sil, a to zejména sil raketo-jaderných. Že všechny pokusy o získání jednostranné převahy budou vždy potlačeny, že na ně budou následovat potřebná protiopatření.

Nebyla to naše země, která s pokusy o získání převahy začala. Jak dobře víte, byly to Spojené státy, které jako první vyzkoušely a použily jadernou zbraň, takže jsme byli nuceni na to odpovědět. Byly to Spojené státy, které jako první vystoupily s myšlenkami na ovládnutí kosmu a které se intenzívně snažily změnit kosmický prostor na arénu budoucích válečných akcí. A tak jsme opět museli hledat adekvátní odpověď.

 V roce 2002 USA jednostranně vypověděly smlouvu o protiraketové obraně, která byla od roku 1972 garantem zachování rovnováhy sil. Snahy Ruska tento proces a jeho výzvy ke spolupráci v této oblasti k ničemu nevedly; Američané Rusko prostě neslyšeli a ignorovali ho.

Putinovo prohlášení: „Nikdo nás neposlouchal. Tak poslouchejte teď!“, které se mezitím již stalo slavným, je jasným a srozumitelným připomenutím celému světovému společenství, že získat jednostrannou převahu dnes není možné a že se vždy najdou protiopatření, a to výrazně levnější, která zajistí zachování rovnováhy strategických sil a zachování míru na dlouhá léta. A právě to je jak cílem Putinova poselství, tak i cílem zveřejnění dosud utajovaných materiálů a skutečností.

Rusko nemá zájem o závody ve zbrojení a nesnaží se získat jednostrannou převahu. Staráme se ale o naši bezpečnost. O bezpečnost našich partnerů a přátel. A nikomu nedovolíme předehnat nás v takových oblastech, jakými je vývoj nových zbraňových systémů.

Prezident poskytl dostatečně podrobný popis charakteristik a parametrů nových zbraní a podložil je i příslušnými videozáběry. Mohu k tomu pouze dodat, že samozřejmě jsou tyto systémy v různém stupni připravenosti k použití. Zdůrazňuji však to zásadní: principiální a technické otázky vývoje systémů již byly vyřešeny.

Povězte nám něco o novinkách ruského obranného průmyslu, které představil Vladimir Putin.

Dobrá, začneme popořádku raketovým komplexem nové generace – těžkou raketou Sarmat. Připomínám, že ve výzbroji ruské armády je v současné době těžká raketa na kapalné palivo s dostatečně silným pohonem, který umožňuje dopravit na cíl velkou zátěž. O této strategické raketě toho všichni určitě slyšeli dost, nazýváme ji Vojvoda a na Západě ji říkají Satan. Sestrojena byla již uprostřed 80. let a je dodnes ve službě. Roky ale utíkají, technologie se posunují kupředu a Vojvoda zastarává. Je již pomalu na konci svého „životního cyklu“ a brzy ji začneme ze služby vyřazovat.

Nahrazena bude nově vyvinutou raketou s všestranně vylepšenými charakteristikami, se startovní hmotností více než 200 tun a s výkonem, který umožňuje její použití na cíl z libovolného směru. Může na něj letět přes Severní nebo Jižní pól, a to díky skutečnosti, že má v porovnání s Vojvodou podstatně větší dosah. Její vysoká užitečná nosnost nám pak umožňuje vybavit ji různou „náplní“ – bojovými hlavicemi s vícenásobnými bojovými bloky, které jsou schopny v kombinaci s těžkými „falešnými“ bloky překonat všechny prvky protiraketové obrany.

Během letu bojových bloků obklopených falešnými cíli po té části balistické dráhy, která leží mimo atmosféru, totiž nelze žádnými pátracími prostředky ani jejich kombinací zjistit, který z bloků je bojový a který falešný. To je dostatečně ověřeno a využíváno i v zahraničí. Po vstupu do hustých vrstev atmosféry, kdy by lehké falešné bloky začaly zaostávat za bloky bojovými, jsou použity falešné bloky těžké – jednoznačné rozpoznávání bloků je v takovém případě nedořešeno.

Pravděpodobně z tohoto důvodu předpokládaly první typy prostředků protiraketové obrany jadernou explozi (s velkým dosahem a tím i s větší pravděpodobností zásahu útočících hlavic), což ovšem také nebylo zrovna přijatelné z toho důvodu, že radioaktivní spad může zasáhnout i vlastní bráněné území. Navíc se v tomto případě nejedná o příliš účinný prostředek obrany.

Hovořit pak o ničení balistických raket bez jaderné exploze je opravdu hodně složité. Je nutné vyřešit problém selekce skutečných a falešných cílů a zajistit vícevrstevnou obranu, při které jsou antirakety používány na různých úsecích balistické dráhy raket útočících. Jako nejúčinnější se proto jeví ničení útočících balistických raket hned po startu během aktivního úseku letu. Proto má také naše novinka Sarmat aktivní dráhu letu podstatně kratší, než jakou má její předchůdce Vojvoda. To ji dělá méně zranitelnou.

Pokud jde o připravenost tohoto komplexu k použití, mohu říci, že všechny vědecko-technické, praktické a výrobní problémy již byly vyřešeny. Jsou vybudovány kapacity k výrobě takového množství raket, jaké si ministerstvo obrany objedná.

Loni úspěšně proběhly startovní testy. Ty budou samozřejmě pokračovat, protože, jak víte, raketová technika vyžaduje vysokou spolehlivost. Jedná se o obrovsky účinnou zbraň; je tedy zapotřebí zajistit její stoprocentní využití. Proto tedy velký počet testů, jde v podobných případech o běžnou praxi. Neexistují žádné pochybnosti o tom, že s ukončením životnosti bude Vojvoda nahrazen novou raketou Sarmat. Je předpoklad, že na rozdíl od svých předchůdců bude Sarmat vybaven i hypersonickými bloky, které řádově prohloubí problémy s jejich zachycením a zničením protiraketovými systémy protivníka.

Víte, že existují Kepplerovy zákony o pohybu nebeských těles, objevené již v 16. století. Tyto zákony platí i pro pohyb raket po balistické křivce. Je tedy možno předpovědět (vypočítat), kde se bude těleso pohybující se po balistické křivce nacházet za určitý čas. Z toho vychází konstrukce všech prostředků, které umožňují zjistit vzdálenost cíle a jeho polohu v daném okamžiku. Další polohu cíle lze předpovědět s využitím údajů o jeho rychlosti, které se také dají zjistit. Poté, co se potvrdí poloha cíle v předpokládaném místě v daném čase, je možno určit posloupnost dalších bodů, kterými cíl proletí. A pokud je takto zjištěna vlastně celá trajektorie letu, je možno zjistit jak místo startu útočící rakety, tak i místo jejího dopadu. Na tomto principu pracují všechny informační (pátrací) prostředky.

S tělesy pohybujícími se hypersonickou rychlostí je všechno mnohem složitější z toho důvodu, že se sice pohybují prakticky stejně rychle jako balistické cíle, současně však také manévrují ve vertikálním i horizontálním směru. Prognóza pozice takového cíle v příštím okamžiku je proto velmi složitá (ne-li nemožná). To podstatně ztěžuje jak detekci cíle, průběh jeho trajektorie, tak i určení místa jeho střetu a zničení prostředky protiraketové obrany. Na vyřešení všech s tím souvisejících problémů dnes pracují praktiky všechny vyspělé státy světa. Je známo, že Čína (a samozřejmě i Spojené státy) pracují na vývoji hypersonických zbraní. To jen našim vědcům se to podařilo o něco dříve.

A jak pokračují práce na vývoji Avangardu?

Systém Avangard, o kterém hovořil prezident, je dobře promyšlen a prozkoumán. Jeho vývoj je složitý, neboť teplota povrchu jeho bojové hlavice dosahuje dvou tisíc stupňů. Pohybuje se vlastně v plazmě. Problémy s řízením tělesa a jeho tepelnou ochranou byly proto mimořádně složité – řešení se ale našlo. Praktické zkoušky potvrdily reálnost zvolených přístupů řešení. Řeknu vám ještě něco navíc – máme již uzavřený kontrakt na sériovou výrobu tohoto systému. Nejde tedy o žádný „bluf“, ale o reálnou věc.

Jaká jsou hlavní specifika vysoce přesného hypersonického leteckého a raketového komplexu Kinžal?

V případě systému Kinžal, který také používá rakety dosahující hypersonické rychlosti, nemám právo toho říkat příliš mnoho. Na videu jste viděli, že se jedná o komplex postavený na bázi letounu MiG-31, který společně startuje, ve velké výšce nabírá požadovanou rychlost a poté se jeho raketa vydává na samostatný, autonomní let. Z technického hlediska je pravděpodobně všem jasné, jak to celé funguje. Hlavním specifikem a složitostí je, že bylo třeba, aby raketa komplexu dosahovala hypersonické rychlosti kolem 10 M. Ta umožňuje (na rozdíl od křídlatých raket, které mají přeletovou rychlost kolem 850-900 km/h) rychle se přiblížit k cíli. Rychlost je tedy prvním specifikem.

Druhé specifikum systému spočívá v tom, že raketa může pomocí aerodynamických kormidel během letu manévrovat a vyhýbat se nebezpečným oblastem, jakými jsou zóny protivzdušné či protiraketové obrany protivníka. Jak to vyjádřil náš ministr obrany – v takovém případě je „protiraketový deštník“ děravý. Je to právě možnost manévrování v režimu hypersonického letu, co zajišťuje nezranitelnost této zbraně a garantuje, že zasáhne svůj cíl.

I s vývojem této zbraně jsme už hodně daleko – již v prosinci minulého roku byly první komplexy Kinžalu zkušebně zařazeny do výzbroje a do služby. Takže ani Kinžal není žádnou fantazií. Navíc jde o vysoce přesnou zbraň umožňující použití proti stacionárním i pohybujícím se cílům. Potenciálními cíli této zbraně tak jsou zejména letadlové lodě, křižníky, torpédoborce, fregaty a další větší plavidla.

A co ponorky? Nebo jsou pro boj s nimi určeny jiné naše novinky?

Ponorky…. Jak jistě víte, světový oceán je prozkoumán ještě méně než kosmický prostor. Stalo se, že když Jurij Gagarin navštívil ponorku, tak prohlásil, že je složitějším přístrojem než kosmická loď. Prostředí je v ní vůči člověku silně agresívní, vše je tam jiné, než na co je zvyklý – rychlost, šíření zvuku, způsoby detekce protivníka…

Co je ale nejvíc charakteristické pro ponornou zbraň, kterou představil náš vrchní velitel během svého vystoupení v Parlamentu? Předně je to instalace jaderného pohonu. Je to on, který dal této zbrani novou energii a nové možnosti. Může se ponořit až do hloubky přes tisíc metrů a manévrovat během přesunu k zamýšlenému cíli. Jde prakticky o autonomní prostředek. Nepotřebuje žádné korekce – gyroskopický naváděcí systém mu umožňuje přiblížit se s potřebnou přesností, rychle a bez „oklik“ k objektu napadení.

Neznám v současnosti žádný prostředek, který by byl schopen tuto zbraň zastavit – i jeho rychlost je násobně vyšší než rychlost jakýchkoli hladinových a ponorných prostředků, a to včetně torpéd. Jde o zcela unikátní zbraň, která ve svém důsledku odkrývá zcela nové možnosti obrany našeho státu.

I tady mohu říci, že všechny vědecké a technické problémy spojené s vývojem této zbraně byly vyřešeny. Samozřejmě, že všechny hlavní díly a součásti této zbraně vznikaly během jejího vývoje. Jde v první řadě o jaderný zdroj energie, který má – a tady lze to slovo použít – naprosto fantastické pracovní a výkonové charakteristiky.

Vysvětlím to: k tomu, aby se reaktor jaderné ponorky dostal na požadovaný výkon, je třeba několik hodin. U této zbraně vše proběhne v řádu sekund. Rozměry zařízení jsou přitom takové, že umožňují zkonstruovat torpédo s plně přijatelnými rozměry a hmotností – lze říci, že jsou rekordně malé. I v tom je jedinečnost této nové zbraně.

Přibližně stejné přístupy (k řešení problémů) byly využity při konstrukci křídlatých raket s jaderným pohonem. Jde o průkopnické práce a nevím, že by někdo na něčem podobném pracoval v zahraničí. Dokázali jsme to jako první na světě. Velké díky je třeba vyjádřit našim jaderným vědcům, kteří pohádky o jaderném pohonu převedli do praxe. V loňském roce proběhly komplexní testy. Ty potvrdily správnost postupů, které byly použity při konstrukci této křídlaté rakety.

Potvrzena byla zejména možnost spustit jaderný energetický zdroj v požadované výkonové hladině. Jak se asi domníváte, startuje raketa pomocí běžných raketových motorů na tuhá paliva a teprve poté se spouští činnost jaderného zařízení. To vše je třeba provést velmi rychle.

Jedinečnost této rakety spočívá v tom, že je sice pomalejší v porovnání s hypersonickým Kinžalem, zato letí po určené trase a kopíruje přitom terén v přízemní výšce, takže je obtížně zjistitelná. Prakticky je možno ji detekovat až na příletu k cíli, přičemž ji její manévrovací schopnosti navíc dělají těžko zasažitelnou. Svůj náklad může nést na neomezenou vzdálenost a letovou výdrž lze měřit ve dnech, což je další unikum. V žádném případě nechceme a ani jsme neměli za cíl touto zbraní vyhrožovat nebo říkat, že jsme se ostatním zemím „utrhli“. Pouze a jednoduše jsme varovali:   „Nehrajte s námi ty své hry! Na každou vaši hru najdeme příslušné protiopatření.“ A v tom je zřejmě hlavní smysl zveřejnění těchto pozoruhodných, lze říci mezníkových výsledků našeho obranného úsilí.

Řeknete nám něco také o laserových zbraních?

O laserových zbraních bychom si toho mohli říci hodně, byla o nich natočena řada filmů, napsány vědecko-fantastické knihy, všichni o nich něco vědí. Ale to, že laserové zbraňové systémy začaly být zařazovány do výzbroje armády, to je až realita dneška. V minulém roce byly do výzbroje zařazeny první laserové komplexy, v jejichž schopnostech je odzbrojovat potenciálního protivníka a ničit všechny objekty, které se stanou cílem laserového paprsku.

Naši vědci se naučili koncentrovat energii v množství potřebném pro prakticky okamžité zničení existujících zbraní protivníka během jediné sekundy. Myslím, že dynamika vývoje, zejména v oblasti zbraní založených na dosud nevyužívaných fyzikálních zákonech, nabrala náležité tempo.

Říkám ale, že je to velmi nebezpečné, lepší je včas se dohodnout. Dohodnout se – a zajistit na naší planetě mír. Je příliš malá a příliš zranitelná. Existuje s velkou pravděpodobností řada dalších, vnějších hrozeb, kterým je možno efektivně čelit, pokud se sjednotíme.

Prezident navrhl promyslet a předložit názvy dvou nových zbraňových komplexů.  Existují již na tento návrh nějaké odezvy?

Přišlo již velké množství nejrůznějších návrhů. Výběr těch nejlepších zatím pokračuje.

Zdroj: redstar.ru

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Foto: YouTube.com

loading...

Ohodnotit článek
(16 hlasujících)

Přečtěte si

 

 

 

Měny a komodity

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru