Kam míří Bělorusko?

Bělorusko, roky politicky i hospodářsky stabilní země, se může snadno dostat na práh sociálních otřesů, jaké postihly Rusko v 90. letech a jaké postihují Ukrajinu nyní. Stabilitě země nijak neprospěla nedávná návštěva prezidenta Alexandra Lukašenka v Kyjevě.

Kyjevská návštěva prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka vyvolala protichůdné reakce patriotické části ukrajinské společnosti.

Nacionalisty rozvášnily státní vlajky Běloruské republiky vyvěšené po městě. Vlajky podle nich cynicky porušily tzv. „zákon o dekomunizaci“; současná běloruská vlajka je pro ně jasným následovníkem Běloruské SSR – dominuje na ní rudá barva, která na ulicích hlavního města Ukrajiny zvlášť bije do očí, protože symbolizuje „krev prolitou účastníky revolučního hnutí v Ruském impériu“.

Již pouhá skutečnost, že sousední země i dnes žije pod takovým praporem, a to navíc země mnohem úspěšnější než Ukrajina, nemůže „nevytočit“ ideové následníky Vladimira Vjatroviče (ředitel Institutu národní paměti Ukrajiny, jenž nazval osvobození Oděsy od Němců v roce 1944 „tak zvaným“ – pozn. edit.), kteří vyvěšené běloruské vlajky vnímají jako ideologickou diverzi a špatný příklad pro ukrajinské obyvatelstvo.

To všechno tím spíš, že místní nacionalistický facebook zveřejnil proti Lukašenkovi celou řadu tvrdých výhrad. Vadí v první řadě to, že Bělorusko pokračuje v aktivní vojenské spolupráci s Moskvou, že jsou na území Běloruska přítomny ruské vojenské jednotky nebo i to, že tam v nejbližší době proběhne velké, stotisícové cvičení ruské a běloruské armády.

Bez ohledu na to však ukrajinská pravice nebyla schopna zorganizovat větší protestní akce zaměřené proti návštěvě běloruského prezidenta na Ukrajině.

Ve svých vystoupeních určených ultrapravici hovořili představitelé úřadů o tom, že ekonomické a politické kontakty s Běloruskem jsou pro budoucnost Ukrajiny velmi významné a že pokusy o jejich narušení jen hrají Kremlu do karet.

Tento postoj se mnoha lidem může zdát jako velmi zvláštní. Vždyť již od roku 1994, kdy v čele Běloruska stanul jeho současný prezident, se k němu ukrajinské nacionalistické kruhy stavěly s přehnaným a neskrývaným nepřátelstvím: Bělorusko hanlivě označovali jako „rudou rezervaci“, „hlavního vazala Kremlu“ či „poslední diktaturu Evropy“.

Běloruská opozice využívala Kyjev jako svoji pevnou základnu při plánování a organizaci akcí proti „diktátorskému režimu“. A její ukrajinští spojenci od UNA-UNCO (Ukrajinské národní shromáždění-Ukrajinská národní sebeobrana – neonacistická polovojenská politická strana, někdy uváděná jako „nacionální ukrajinská armáda“, dnes již vystupuje pod jiným názvem; pozn. překl.) až po FEMEN byli noční můrou běloruského velvyslanectví na jinak tiché Kocjubinského ulici. Pravidelně také vyráželi na eskapády do Minsku, což zpravidla končilo zadržením a deportací zpátky na Ukrajinu.

Po jednom takovém nájezdu, který (jako téměř vždy) skončil pro nájezdníky naprostou katastrofou, pronesl Dmitrij Korčinskij (ukrajinský krajně pravicový politický aktivista a veřejný činitel, spoluzakladatel UNA-UNCO; pozn. překl.) větu, která vstoupila do dějin:

„Problém je v tom, že v Bělorusku je pouze jeden revolucionář – a tím je Alexandr Lukašenko.“

S postupem času pak ukrajinští nacionalisté tuto myšlenku převzali a dále rozvinuli. Když vysvětlovali, proč se jim „majdany“ v Bělorusku nedaří, mluvili o „otrockém duchu“ či „sovětském komplexu“ Bělorusů, kteří na rozdíl od svých svobodomyslných sousedů poslušně trpí pod „okupační mocí“.

A v Kyjevě rostl počet radikálních běloruských nacionalistů, kteří ještě před Euromajdanem opustili svoji vlast, aktivně se podíleli na střetech v jeho průběhu a vytvořili si svého vlastního „světce“ v osobě Michajla Žizněvského, který zemřel během majdanu za dosud nevyjasněných okolností. (M. Žizněvskij – Bělorus, který jako pachatel násilné trestné činnosti utekl před zatčením z Běloruska již v roce 2005. Byl zastřelen neznámými pachateli v Kyjevě v lednu 2014, pravděpodobně měla jeho smrt sloužit k další eskalaci událostí; pozn. překl.). Titíž Bělorusové se následně zapojili do ATO, kde vytvořili samostatnou bojovou jednotku.

Je skutečností, že selhání „barevných revolucí“ v Bělorusku mělo své zjevné příčiny vyplývající z vývoje země po příchodu nového prezidenta k moci.

Na rozdíl od většiny postsovětských států, jmenovitě pak především Ukrajiny, se Bělorusko vyhnulo radikální privatizaci státního majetku, která byla hlavní příčinou vzniku vrstvy oligarchie aktivně zasahující do politiky státu.

Tato situace umožnila zemi vyhnout se velkým sociálním a ekonomickým otřesům. Většina podniků a družstev zůstala neporušená – dávaly lidem práci a udržovaly při životě sociální infrastrukturu; často na tyto své aktivity získávaly i dotace od státu.

Život Bělorusů se nedal nazvat jako bohatý, ale určitá ekonomická stabilita velmi dobře vyznívala v porovnání s šokovými reformami Gajdara nebo Kravčuka (Gajdar – „otec“ ekonomických reforem v Rusku po rozpadu SSSR, ministr a krátkodobě i předseda vlády Ruska; Kravčuk – ukrajinský politik a první prezident samostatné Ukrajiny; pozn. překl.), kteří ve svých zemích způsobili rozpad průmyslu, nezaměstnanost a hospodářský kolaps.

Obyvatelé Běloruska neviděli žádný smysl v tom odvracet se od svého prezidenta na výzvu radikálních nacionalistů, kteří v zemi vládli v prvních letech po rozpadu SSSR a kteří jim v paměti neutkvěli ničím kromě inflace, chaosu a rabování.

Stát v Bělorusku přísně kontroloval politický systém země. Neexistovala tam vlivná oligarchická síla, která všude jinde (v očekávání budoucích výhod) vystupovala jako jeden z hlavních sponzorů a podporovatelů „barevných revolucí“.

Prezident nedával ostatním vysoce postaveným funkcionářům země možnost, aby oslabili jeho pozici, periodicky nahrazoval ve vysokých funkcích staré harcovníky novými, jemu osobně oddanými tvářemi. A běloruské tajné služby „si dovedly pohlídat“ prozápadní nevládní organizace a představitele radikálních nacionalistů, kteří jinak veřejně a bez překážek působili na sousední Ukrajině.

Díky stabilitě systému se Bělorusku podařilo zachovat a tu i onde dokonce znásobit výdobytky sovětského období. Země úspěšně exportovala produkci zachovaného národního strojírenství, lehkého průmyslu a zemědělství a svými výrobky doslova zaplavila pulty kyjevských obchodů.

Armády tankových hraček běloruského IT-průmyslu (World of Tanks – pozn. edit.) pak „dobyly“ celý bývalý Sovětský svaz a již dávno se pohybují mimo prostor postsovětského trhu.

Z velké části se stabilitu režimu dařilo udržet díky politice běloruského vedení, které opatrně manévrovalo mezi Moskvou a Bruselem.

Formálně Lukašenko vždy zůstával hlavním spojencem Kremlu – to mu umožňovalo dovážet do Běloruska energii za velmi výhodné ceny a udržovat tak konkurenceschopnost běloruské produkce na zahraničních trzích.

Současně však Minsk všemi možnými způsoby veřejně demonstroval nezávislost svojí politiky a postupně normalizoval vztahy s Evropskou unií. Obdobně postupoval i ve vztahu k novému ukrajinskému vedení, které se zmocnilo vlády v roce 2014.

To se samozřejmě muselo projevit na určitém ochlazení vztahů s Moskvou, která přehodnotila cenu do Běloruska dodávaného plynu ve prospěch cen běžných na mezinárodním trhu. Vyjádřila také svoji nespokojenost s nelegálními dodávkami (Ruskem) sankcionovaného zboží, které se z EU dostávalo na ruský trh otevřeným bělorusko-ruským obchodním koridorem.

Mezi vlivnými Rusy se začaly objevovat hlasy požadující, aby byly s Minskem nastoleny pragmatičtější vztahy a aby s ním bylo jednáno podobně jako s ostatními sousedními státy – bez ohledu na společnou historii a zvláštní „bratrsko-slovanské“ partnerství.

Nárůst ceny plynu způsobil běloruské ekonomice těžkou ránu a přinutil Lukašenka k nepopulárním protisociálním opatřením, která v zemi vyvolala poměrně značné protesty.

A tak se stalo, že zdánlivě „pasivní“ Bělorusové vyrazili do ulic, aby hájili svá ekonomická práva.

To vše přitom bez účasti zahraničních nevládních organizací.

Co dalšího teď Bělorusko čeká? Hlavním faktorem je skutečnost, že stabilita současného systému je spojena s osobou běloruského prezidenta.

Není žádným tajemstvím, že představitelé běloruských politických a hospodářských elit se se závistí ohlížejí na svoje kolegy – funkcionáře a činitele kyjevských úřadů, kteří celkem snadno dávají dohromady milionové a miliardové kapitály.

Běloruský státní sektor je v tichosti privatizován a ti, kdo dnes mají v zemi vliv a v rukou moc, čekají jen na okamžik, kdy dostanou možnost vztáhnout ruku na nahromaděný národní majetek. Jsou si totiž vědomi, že Evropa takové změny jen přivítá.

Pak ovšem bude země čelit ještě silnějšímu opakování sociální katastrofy jelcinovsko-kravčukovských časů.

Samozřejmě, že tato změna ekonomických vztahů bude provázena restaurací běloruského nacionalismu, a to v podobě nové státní ideologie, jak o tom sní velká část běloruské liberálně-patriotické inteligence. To vše rovněž s vyplývajícími důsledky pro bělorusko-ruské vztahy.

Na to pravděpodobně spoléhá Kyjev, když se snaží vyvolat co největší rozpory mezi Moskvou a Minskem.

Alexandr Sokurenko

Zdroj: ukraina.ru

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Foto: YouTube.com

loading...

Ohodnotit článek
(6 hlasujících)

Přečtěte si

 • Skrývá Izrael, že poškozený letoun F-35 byl zasažen syrskou raketou S-200? (VIDEO)

  Zdá se, že izraelská „demonstrace síly“ během nedávné návštěvy ruského ministra obrany Sergeje Šojgu se změnila v totální krach.

 • Andrej Babiš je cenný politik

  Babišovi lidé odvedli za čtyři roky obrovský kus práce, díky které našly pod oligarchovými křídly útočiště desetitisíce bývalých voličů jiných stran, včetně třeba původně pravověrných komunistů. Krutě spláčou nad výdělkem. Babiš ale dokázal i něco, pročež nelze jeho význam jakkoliv snižovat.

 • Jak se krade v Rusku a na Ukrajině

  Mezi „svidomými“ Ukrajinci panuje názor, že korupční problémy Ruska a Ukrajiny jsou totožné. Titíž oligarchové ze soupisu časopisu Forbes s jachtami a miliardovým jměním, nabytým kdovíjakým kouzelným způsobem, tatáž zlodějská sebranka, velí guberniím a oblastem. Ruským obyvatelům se dostane pouze o něco více peněz, protože k nim doletí více ropných krůpějí z panského stolu. A to je celá podstata jejich vyšší životní úrovně.

 • Ukrajinci se pokusili o vlastní „Terminator“. Moc se to nepovedlo

  Ukrajinský obranný průmysl v minulých dnech s velkou slávou představil „bojové vozidlo podpory Straž“. Koncepčně jde evidentně o nápodobu ruského bojového vozidla bojového vozidla podpory tanků (BMPT) Terminator, které se po mnoha letech vývoje dostává na výsluní. Lze prakticky s jistotou předpovědět, že ukrajinský „klon“ nic takového nečeká.

 • Ruský snajpr vytvořil světový rekord (VIDEO)

  Ruský odstřelovač Andrej Rjabinskij se svými pomocníky Jurijem Siničkinem, Jevgenijem Titovem a Vladimirem Grebeňjukemn vytvořil světový rekord ve vzdálenosti cíle zasaženého z odstřelovačské pušky.

 

 

 

Nejčtenější články - Analýzy

 • Rusko po odražení útoku ostře varuje USA. Nakolik to myslí vážně?
  V Sýrii právě došlo k něčemu dosti nevídanému: „Dobří teroristé“, kteří jsou podporováni Spojenými státy, se pokusili o překvapivý útok na syrské vládní síly, které jsou nasazeny severně a severovýchodně od města Hamá. Tento útok je unikátní v tom, že se odehrál uvnitř tzv. „deeskalační zóny“, a navíc to vypadá,…
  sobota, 30 září 2017 14:10 Přečteno 10947 krát
 • Odblokování Dajr az-Zauru nevyhání ze Sýrie jen Islámský stát. Prchají i vojáci NATO
  Rychlé osvobození města Dajr az-Zaur, posledního „hlavního města“ Islámského státu (IS) v Sýrii, vyvolalo masový útěk ozbrojenců z bývalého území již prakticky poraženého chalifátu. Společně s nimi utíkají z pouště na jihovýchodě Sýrie také zahraniční instruktoři, kteří se snaží zamést stopy spolupráce s teroristy.
  sobota, 23 září 2017 23:21 Přečteno 8458 krát
 • Výsledky ruského letectva v Sýrii vypadají jako fantazie
  Vojenská operace Ruské federace v Sýrii byla zahájena před dvěma lety. 30. září 2015 vydal Vladimir Putin jako vrchní velitel ruské armády rozkaz k zahájení úderů na živou sílu a objekty Islámského státu v Sýrii. Hlavní roli v operaci sehrálo a dosud sehrává ruské vojenské letectvo. Výsledky jeho činnosti v…
  neděle, 08 říjen 2017 21:28 Přečteno 7357 krát
 • Moskva, Teherán a Ankara otevřely protizápadní frontu
  Írán oznámil, že je připraven prohlásit americké ozbrojené síly za teroristickou strukturu srovnatelnou s organizací „Islámský stát" (IS). Velitel Islámských revolučních gard (IRGC) Muhammad Alí Džafarí při svém vystoupení na schůzce velitelů gard varoval, že pokud bude IRGC prohlášena Washingtonem za teroristickou organizaci (o čemž informovali ve Washingtonu), bude se…
  pátek, 13 říjen 2017 18:12 Přečteno 3565 krát
 • Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce. K návrhu českého prezidenta
  Jsou mnohem „větší kluci“, jejichž myšlenky Zeman vyjádřil, či spíše předběžně odhalil, a tohle je jejich mínění o Ukrajině, která jim odevzdala subjektivitu a suverenitu a už je dál celkově nezajímá.
  sobota, 14 říjen 2017 22:30 Přečteno 2251 krát

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru