O rozdílu mezi liberalismem a tradicionalismem

„Proč si můžeme být jisti, že nastává zlom a éra liberalismu je u konce? Protože byl podlomen ekonomický mechanismus, na němž vyrostla střední třída.“

Demokracie je, jak známo, vláda demokratů. Ale co je liberalismus? Pokud vyjdeme ze stejné logiky moci, pak liberalismus je vláda finančníků. A specifičnost této moci určuje řadu důležitých rysů moderního liberalismu.

V rámci tradičních hodnotových systémů není žádný zvláštní problém se zachováním sociální stability ve společnosti. Ve skutečnosti prakticky každý tradiční systém byl historicky vytvořen svým způsobem jako soustava „pravidel soužití“, a to v době přechodu od kmenové společnosti k městskému státu a státu vůbec. Jakmile někde nastala situace, že lidé byli odtrženi od svých rodů (a tedy od stařešinů, jimž náležela pravomoc řešit individuální a kolektivní spory), tato pravidla se musela objevit a také se objevila. A pokud jde o jejich účinnost, pozdější legalizace (včetně dovolávání se bohů) již další efekt neměla.

Ale je tu jeden háček. Problém je v tom, že žádný z tradičních hodnotových systémů neschvaloval lichvu. Ve vztahu ke svým členům, abychom byli přesní. To je důvod, proč s rostoucím vlivem bankéřů a finančníků vznikla potřeba vybudování nějakého nového systému sociální stability a zároveň zničení toho starého, který byl založen na tradičních hodnotách.

Domnívám se, že samotné povýšení finančníků (čti penězoměnců) na nejvyšší sociální příčky bylo možné jen proto, že severní Evropa prožívala v polovině druhého tisíciletí po Kristu naprosto katastrofální ekonomické kataklyzma (malou dobu ledovou). Tam prostě nebylo na výběr. Musel se rychle změnit ekonomický model ve prospěch zvýšení produkce, aby bylo možné ji směňovat s jihem za potraviny. A první nejdůležitější krok tak byl učiněn. Pak se ukázalo, že nový (kapitalistický) model ve srovnání s feudalismem přinesl zrychlený rozvoj, a tak se začal přirozenou cestou aktivně rozšiřovat.

V důsledku se rozšiřovala i území, kde finančníci získávali autoritu a jejich role neustále rostla, protože kontrolovali přerozdělení přidané hodnoty v ekonomice. A tradiční hodnoty jim překážely stále více a více. Zejména proto, že nebylo možné legalizovat jejich status na úroveň společenského postavení.

Pro potřeby „ořezání“ tradiční hodnotové báze (a zrušení zákazu lichvy) byl zvolen liberalismus postavený na „svobodě“ chápané jako právo každého člověka zvolit si sám vlastní hodnotovou bázi. Pro mnoho lidí se tento přístup zdál přitažlivý, ale má jeden vážný nedostatek: ničí onen tradiční hodnotový základ, na kterém byla založena sociální stabilita společnosti a státu. Proto bylo zapotřebí nových jistin společenského pořádku.

Tuto funkci měly nadále převzít zákony. Lidem bylo řečeno, že porušovat stabilitu nelze nikoliv proto, že je to v rozporu s obecnými a božskými pravidly, ale proto, že je to v rozporu s formálními podmínkami, které kdosi vymyslel a nějakým způsobem („demokratickým“) legalizoval. „Nepokradeš“ byl univerzální princip, trestní paragraf je ustanovení veskrze relativní. Nakonec je to dobře vidět v dnešní společnosti. Vše by mohlo být dobré (z hlediska finančníků), kdyby „právní stát“ neměl v jádru vážné trhliny.

Problém je v situaci, kterou dobře znají právníci: zákon funguje pouze tehdy, pokud existuje všeobecná shoda na jeho provádění. Pokud ho však považuje za nespravedlivý a nesprávně uplatňovaný alespoň 30 % populace, nemá žádný účinek (i když soudy budou trestat jeho neplnění). A v každé zemi jsou lidé, kteří zákon nerespektují: boháči a nuzáci. První skupina je pevně přesvědčena o tom, že se jí to vyplatí, druhá prostě nemá co ztratit. Samozřejmě, že skutečný obraz je poněkud složitější (existují různé zákony a tresty za jejich porušení jsou odlišné), ale obecně stojí otázka vcelku jasně: k tomu, aby bylo možné zákonem nahradit tradiční hodnoty jako základ sociální stability, je nezbytně nutné, aby ve společnosti existovala velká skupina lidí (alespoň 50 %) se střední životní úrovní.

Tato skupina musí na jedné straně vlastnit hodnoty a majetek (včetně nemovitostí), na druhé straně nesmí mít tak velké příjmy, aby si tato aktiva mohla ochránit vlastními silami. A pak zoufale potřebuje zákony na ochranu svého majetku. A kvůli jejich účinnosti je připravena k obraně celého systému (včetně donucovacích orgánů a silových struktur) společně se zákony, které potřebovali právě finančníci.

Podotýkám, že splnění výše uvedené podmínky je dosti obtížné – dokonce ani v USA mezi 60. a 70. lety minulého století slovutná „střední třída“ do výše 50 % obyvatel nedosáhla. Ale na počátku 80. let, začátkem Reaganovy politiky a její úvěrové stimulace soukromé poptávky se řešení problému vytvoření silné střední třídy v hlavních zemích „západního“ globální projektu stalo možné. A v důsledku toho bylo rovněž možné vyhlásit válku tradičním hodnotám.

Jestliže doposud se dominance finančního sektoru pečlivě utajovala, s rostoucí silou liberálních metod řízení společnosti nebylo již nutné toto tajemství skrývat. Zato bylo velmi důležité, aby alternativní model sociální stability a tradiční hodnoty zůstaly mimo zřetel. Jen tak je zrušit bylo dost těžké (přestože „okno Overtona“ bylo otevřeno a například pronásledování katolické církve ve Francii je již běžnou záležitostí), zato bylo možné začít pracovat na likvidaci rodiny coby hlavního nástroje předávání tradičních hodnot mezi generacemi. (Joseph Overton teoreticky zdůvodnil společenskou přijatelnost perverze a vypracoval metodu její legalizace pod názvem „okno možností“ – pozn. překl.)

Ve stejné době započaly kolosální práce na podpoře homosexuality a dalších zvráceností, gay průvody, speciální výchova dětí a juvenilní justice. Hlavním úkolem bylo rozvrátit základy rodiny, aby rodiče nepřenesli na děti extrémně nebezpečnou „nákazu“ tradičními hodnotami. Mimochodem právě tato logika liberalizace Západu vedla k plíživému zavedení juvenilní justice. A bude nutné vynaložit mnoho úsilí k odstranění zla, které již stihla napáchat.

Proč si můžeme být jisti, že nastává zlom a éra liberalismu je u konce? Protože byl podlomen ekonomický mechanismus, na němž vyrostla střední třída. A bez něj liberální systém není schopen zajistit sociální stabilitu, což znamená, že země západního globálního projektu budou jedna po druhé upadat do období chaosu, do něhož dříve uvrhávaly „cizí“ země a civilizace. A z tohoto chaosu se bude možné dostat pouze prostřednictvím tradicionalismu. Ten se v první řadě bude muset vypořádat právě s projevy liberalismu.

Takový scénář je samozřejmě pomalý a bude trvat mnoho desetiletí, ale znamená pozitivní východisko pro lidstvo, na rozdíl od liberálního scénáře, který dominoval předchozím desetiletím.

Michail Chazin

Zdroj: izborsk-club.ru

Překlad: ralh

Foto: YouTube.com

Ohodnotit článek
(5 hlasujících)

Přečtěte si

 • Tajemná hvězda na trupu: kdo to v Sýrii prohrál vzdušný boj s Su-35S?

  Loni v polovině prosince se po splnění bojových úkolů vrátila z letecké základny Hmeimim do Ruska skupina čtyř nejmodernějších stíhacích víceúčelových letadel Su-35S. Letouny s palubními čísly „červená“ 03 až 06 byly ze Sýrie staženy v rámci plánované rotace techniky. S největší pravděpodobností přímo na základně 23. stíhacího leteckého pluku poblíž Komsomolsku na Amuru vznikl mimořádně zajímavý snímek jednoho ze strojů.

 • Savčenková šokuje: Putin by Ukrajinu řídil lépe než Porošenko

  Webová vrze Komsomolské pravdy publikovala závěry návštěvy ukrajinské poslankyně Naděždy Savčenkové v Doněcké lidové republice. Bývalá ukrajinská navigátorka a donedávna národní hrdinka náhle představuje pro iniciátory a strůjce převratu na Ukrajině velmi vážný problém.

 • Trpělivost s Lukašenkem je u konce

  Minsk se neustále snaží skandalizovat Moskvu. Tentokrát prohlášením „baťky“ Lukašenka o „vedení války za nezávislost bratrské Ukrajiny“.

 • Ruská výzvědná loď připlula k břehům USA. Pokusy o humor Američanům nepomohou

  Přiblížení výzvědné lodi Viktor Leonov k americkému pobřeží není výrazem síly, ale slabosti Ruska, uvádějí americká média s odvoláním na zdroje v americké rozvědce. Stejné zdroje s ironií a humorem uvádějí, že jde o loď, která je pro Rusy zcela bez užitku, přičemž výsledky jejího působení musí být zklamáním. Pravda je ovšem taková, že podobné komentáře jsou absolutní nesmysl.

 • Syrská armáda vstoupila na linii „dohodnuté dočasné hranice“ s Tureckem

  Tureckou armádou podporované síly v minulých dnech konečně dobyly město al-Báb na severu Sýrie v blízkosti tureckých hranic. Proti Islámskému státu zde postupovaly rovněž jednotky syrské armády. Jaká je nyní situace na tomto místě, kde se syrské a turecké jednotky nacházejí vzájemně na dostřel?

 

 

 

 

 

Nejčtenější články - Alternativy

 • Spojeným státům dochází dech. Bývalý dlouholetý šéf Fedu urgentně volá po zlatém standardu
  Spojeným státům se nepodaří opravit infrastrukturu, protože na to prostě nemají peníze. Trumpovy plány tak mohou zůstat vzdušnými zámky, protože nijak nekorespondují s reálnou finanční situací země.
  pátek, 17 únor 2017 21:31 Přečteno 4541 krát
 • Bělgorodská oblast: ruský předobraz budoucího společenství vzájemné solidarity
  Má Rusko potenciál spasit lidstvo od současného individualistického a egoistického úpadku? Je nějaká šance, že se svět obrodí z nákazy liberalismem, jako když se probouzíme ze špatného snu? Filosof Alexandr Dugin tomu věří a popisuje první vlaštovku ohlašující uzdravování společnosti z jedné ruské gubernie.
  pondělí, 07 listopad 2016 00:55 Přečteno 3950 krát
 • Konec Washingtonského konsenzu? Předsednictví Číny v BRICS jako krok k novému řádu
  „Čína je jednou z pětice zemí v rámci BRICS, které se zabývají vytvořením multipolárního světa, ve kterém neexistuje žádný hegemon. Tento svět bude založen na vyvažování zájmů všech stran, balancování v pravém slova smyslu, kdy zájmy jsou vzaty v úvahu a ne podřízeny hegemonu.“
  čtvrtek, 05 leden 2017 15:41 Přečteno 2984 krát
 • Čas Putina a Trumpa – to je čas, který nyní běží ve všech zemích
  „Ovlivnil Putin zvolení Trumpa? Ovlivnil evropskou politiku? Ano, ovlivnil. Ukázal, že pokud stojí pevně za zájmy své země, za suverenitou, pokud potvrzuje svoji čestnost a reflektuje zájmy svého národa, pokud vykládá demokracii jako vůli většiny, potom může být populární a hájit zájmy i hodnoty svého národa. Ukázal příklad Američanům a…
  neděle, 01 leden 2017 03:25 Přečteno 2533 krát
 • Eurasie může vyřešit velkou část problémů Evropy
  Eurasie je kontinent zahrnující Evropu a Asii. Ideu Eurasijské unie razí Rusko jako historický spolutvůrce, obhájce a záštita kontinentální Evropy před jejím euroatlantickým konkurentem v podobě námořního svazku USA a Velké Británie. Mezi přední zastánce geopolitického uskupení svobodných národů kontinentální Evropy a Ruska se řadí ruský filosof Alexander Dugin.
  úterý, 15 listopad 2016 22:32 Přečteno 2363 krát

 

loading...

 

Potřebujeme vaši podporu

EURASIA24.cz je zcela nezávislý server, fungující jen a pouze díky nadšení a obětavosti skupiny lidí z České republiky a Slovenska, kteří web tvoří výhradně ve svém volném čase a dosud s vynaložením vlastních prostředků.   Nejsou za námi žádní investoři, oligarchové, majitelé vydavatelských domů nebo korporací, politici ani „ruští agenti“ či „kremelské peníze“.

Vrátit se nahoru